Tapio Meri

Mielipidekirjoitus, Satakunnan Kansa, 30.5.2009

Porin ja Rauman satamat jatkavat keskinäistä kilpailuaan toki käyttämättä kyseistä sanaa. Rauma sai hiljan ympäristöluvan, joka oikeuttaa mm. tuhoamaan Petäjäksen ikiaikaisia kallioita. Satamaa havitellaan laajennettavaksi samaan aikaan kun pitäisi hakea yhteistyötä naapurikaupungin kanssa.

Rauman satama on elänyt pitkälle paperi- ja selluloosatuotteiden viennillä ja tuonnilla sekä niiden valmistukseen tarvittavilla raaka-aineilla. Nämä tuotteet olivat tonneina mitattuina vuonna 2008 viennin yli 80 % (sellu, paperi ja kartonki) ja tuonnin (raakapuu ja kaoliini) osuus yli 77 % koko sataman ulkomaan liikenteestä. Nyt alan teollisuus on siirtymässä entistä enemmän ulkomaille, sanomalehtipaperin käyttö on hiipumassa ja uudet mahdolliset innovaatiot keskittynevät polttoaineiden ja saasteettoman energian valmistukseen. Molemmat koituisivat vuosikausiksi vain kotimaiseen käyttöön. Onkin hyvä syy kysyä tonnien vähetessä mihin sataman laajennusta tarvitaan. Kaiken päättömyyden lisäksi haaveillaan vielä meriväylän syventämisestä ”kun Mäntyluotoonkin tulee”.

Merenkulkuhallitus on todennut Mäntyluodon meriväylän syventämisen taloudellisesti oikeaksi ratkaisuksi. Lupahakupapereissa todetaan hankkeen hyödyntävän erikoisesti yhtä yritystä, Bolinden Oy:tä. Tätäkö varten ollaan veronmaksajien rahaa käyttämässä yli 20 miljoonaa euroa? Samalla satamaan rakennetaan lisätilaa, jota jo nyt on yllin kyllin.

Koko satama-alueen ruoppauksesta päästäisiin siirtämällä rikasteen purku Tahkoluotoon, jonne on jo valmis syväväylä. Hilskan saaren sillan vahvistustyö olisi kustannuksiltaan toki miljoonia halvempi kuin syvennetty väylä ja turha lisärakentaminen satama-alueelle.

Jos on Rauman satama paperijaloillaan heikoilla lähitulevaisuudessa, niin Pori porskuttaa Mäntyluodon rikasteella ja Tahkoluodon kivihiilellä. Kivihiilen massiivinen tuonti antaa satamalle tuloja; veronmaksajan lompakolla käydään, kunhan kivihiili aikanaan käytetään energian valmistukseen. Fossiilisesta raaka-aineesta tuotetulla energialla on hinnassa mukana päästöstä johtuvat kustannukset. Lähivuosina tuotteelle vielä langetetaan vero juuri sen saastuttavan ominaisuuden vuoksi.
Satamaoperaattori Stevedoring on voimakkaasti vähentämässä työväkeään tällä kertaa Raumalla. Eikö nyt viimeistään ole hyvä syy aloittaa yhteistyö Rauman ja Porin satamien kanssa? Homma hoituu vaikkapa perustettavan osakeyhtiön avulla…