Esa Rintala

 Timo Aro

Mielipidekirjoitus, Satakunnan Kansa 20.2.2009.

Paula Jylhe kirjoitti (SK 17.2.2009) Porin terveyskeskuksen lääkäripalveluista: ”perusterveydenhuoltoa ei ole lupa hukata”. Tässä hän on aivan oikeassa. Lääkäripalvelut ovat kunnan peruspalvelua, jonka kunnan tulee hoitaa asianmukaisesti. Lääkäripalvelujen saatavuus on eräs tärkeimmistä kansalaisen perusoikeuksista.
Arvioiden mukaan terveyskeskuksista puuttuu keskimäärin joka kymmenes lääkäri, paikallisesti jopa kolmasosa. Lääkäreitä valmistuu nyt enemmän kuin koskaan. Samalla kuitenkin lääkäreiden eläkepoistuma kasvaa ja palveluiden kysyntä kiihtyy väestön vanhetessa. Lisäksi lääkärit sijoittuvat enimmäkseen yksityissektorille tai muualle, joten lisääntynyt koulutuskaan ei ole korjannut lääkäripulaa. Terveyskeskusta ei enää koeta houkuttelevaksi työpaikaksi.
Kunnista puuttuu siis sekä rahaa että työntekijöitä. Mistä siis löytyisi keinoja tilanteen korjaamiseksi? Yksi – mutta ei anoa – keino on lääkäripalvelujen ostaminen yksityiseltä toimijalta. Tällöinkin kaupunki viime kädessä aina vastaa toiminnasta. Se tarkoittaa, että sopimukset yksityisen toimijan kanssa on tehtävä riittävän velvoittaviksi ja kattaviksi. Kaupungin tulee myös valvoa työn jälkeä eikä jättää toimintaa hakoteille.

Mutta ennen kaikkea ongelman perussyyhyn tulee pureutua. Lääkäripula on oire, ei syy perusterveydenhuollon kurimukseen. Perusongelmana on, että julkisen terveydenhuollon idea on hukattu. Terveydenhuollon tärkein toiminta on panostaa prosessin alkupäähän, ennalta ehkäisevään toimintaan. Kun ennakoivalle työotteelle ei ole luotu edellytyksiä, ajaudutaan hoitamaan vain akuutteja ongelmia ja niitäkin vajavaisesti. Prosessit eivät toimi. Asiakkaille näkyy vain prosessin loppupään kaaos eikä sitä ennen vaihe vaiheelta kertyneet ongelmat.  Ennaltaehkäisy on vaikuttavinta ja kustannuksiltaan edullisinta toimintaa. Sen on terveydenhuollon selkäranka. Kun siihen panostetaan, loppuosakin prosessista alkaa tervehtyä. Ongelma vain on siinä, että nyt on haluttu keskittyä palvelujen ulkoistamiseen niiden kehittämisen sijasta.
Terveyskeskuksesta olisi mahdollista tehdä toimiva, jos niin halutaan. Mallia voi ottaa muualla Suomessa hyvin toimivista terveyskeskuksista. Nyt on viimeinen hetki käydä aito arvo- ja rahakeskustelu sen suhteen, halutaanko perusterveydenhuolto pitää ydinpalveluna vai annetaanko sen rapautua. Tätä menoa viiden vuoden päästä ei enää ole julkista perusterveydenhuoltoa. Haluammeko me todella sitä?
Esa Rintala, LT, dosentti, Pori, perusturvalautakunnan varajäsen
Timo Aro, VTT, Pori, perusturvalautakunnan jäsen