(Satakunnan Kansa, mielipidekirjoitus 31.9.2008)

tapio_meri.jpgMainio asiakaslehtenne Wattiviesti on saavuttanut taas porilaisten kodit, ja saman aikaan lehtien mielipidepalstoilla päivitellään jatkuvia energiaan liittyviä hinnankorotuksia. Nyt Wattiviestissä Jouko Kataja perustelee korotusten tarpeellisuutta sähkön markkinahinnan 40 % korkeammalla hinnalla ja kivihiilen hinnan kaksinkertaistumisella. Artikkeli myös kertoo hinnankorotuksen ainoana syynä olevan hankintakustannusten nousu. Jotta kuluttajana pääsisin epäilyksistäni, pyydän Pori Energiaa vastaamaan ja oikaisemaan mahdolliset väärinkäsitykset oheisessa tekstissä.

 

Kaikille lehden lukijoille ei liene tuttu termi päästöoikeudet, Nyt esimerkiksi Kaanaan uusi polttolaitos on saanut veloituksetta vuosiksi 2008–2012 yli 1.370.000 tonnia päästöoikeuksia (siis luvan kasvihuonekaasujen päästöön ilmakehään) josta se voi tämän hetkisen hintatason mukaan (noin 20 euroa/tonni) veloittaa osan asiakkailtaan. Laitos tuottaa sähköä ennakkotietojen mukaan 65 MWh ja lämpöenergiaa mm. kaukolämpöön 70 MWh. Laitos voi myös tarvittaessa myydä nämä oikeudet eteenpäin. Onko tämä käsitys oikea?

Mitkä sitten ovat perusteet lehden tietoihin energian hinnasta? Energialähteiden hinnoissa on tapahtunut mm. seuraavia muutoksia:

Jyrsinturpeen (käyttö 19 % sähkön hankintaan), joka on saastuttavin tapa tuottaa energiaa, hinta on ollut vakaa jo pitkään. Sillä ei voi olla merkitystä jatkuviin hinnankorotuksiin: esimerkiksi joulukuun 2006 jyrsinturpeen hinta oli 8,3 euroa 1000 tuotettua kilowattituntia kohden ja, nyt kesäkuussa 2008 8,7 euroa. Kaukolämpöverkostoon ajautunut veronmaksaja voikin ihmetellä seuraavan hinnankorotuksen syitä: Kaanaa kun tulee käyttämään pääasiassa polttoaineena turvetta energian valmistukseen.

Wattiviestissä oli myös tieto kivihiilen (käyttö 19 % sähkön hankintaan), joka on toiseksi saastuttavin tapa tuottaa energiaa, hinnan kaksinkertaistumisesta.  Saman lähteen mukaan kivihiilen hinta rannikkolaitoksessa samoin perustein laskettuna oli joulukuussa 2006 14,3 euroa 1000 tuotettua kilowattituntia kohden ja nyt kesäkuussa 2008 19,7 euroa. Laskeeko Pori Energia eri tavalla vai toimiiko tässä hyvin ansaitseva välikäsi?

Vesivoima, puupolttoaine ja tuulivoima (käyttö 15 % sähkön hankintaan) ovat tunnetusti ”puhtaita” energian valmistukseen käytettyjä ”raaka-aineita”. Tuotettu energia kuitenkin laskutetaan kalliimmalla tavalla (esim. kivihiili) tuotetun energian mukaan. Onko tämä käsitys oikein?

Edellä mainitut hinnat ovat Bioenergia lehdissä olleita Pöyryn julkaisemia hintatietoja. Rohkenenkin odottaa Wattiviestin toimitukselta selvitystä yllä oleviin mahdollisiin väärinkäsityksiin.

Tapio Meri
kunnallisvaaliehdokas (vihr.), Pori