(Satakunnan Kansa, mielipidekirjoitus 15.9.2008)

suvi_vehmanen.jpgKirjoitukseni ydin oli ilmastonmuutoksen torjunta. EU on asettanut kaikkia jäsenmaita sitovat tavoitteet: vuoteen 2020 mennessä kasvihuonekaasujen päästöjä pitää vähentää ainakin viidennes (20-30 %) vuoden 1990 tasosta. Asia todetaan myös Porin seutukunnan ilmasto-ohjelmassa (ILPOS), mistä seuraava lainaus: ”Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii radikaaleja toimenpiteitä etenkin energiantuotannon- ja teollisuuden polttoaineiden, energian loppukäytön, energian käytön tehokkuuden ja (…) mm. liikenteen osalta.”

 

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaupungin omistaman Pori Energian pitää ryhtyä käyttämään uusiutuvaa energiaa turpeen, kivihiilen ja öljyn sijaan. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn suosimisella voidaan vähentää liikenteen päästöjä, jotka muodostavat 14 % kaikista kasvihuonekaasujen päästöistä Porin seudulla.

Ilmastonmuutoksen keskeiset torjuntakeinot täytyy viedä osaksi kaikkea toimintaa ja päätöksentekoa. Jos Porissa ryhdytään nopeisiin toimiin, meidän on mahdollista myös hyötyä ilmastoystävällisen kaupungin imagosta ja kasvavista ympäristötekniikan markkinoista.

Tietoa löytyy runsaasti. Ihmiset ovat huolissaan ja valmiita muuttamaan toimintatapojaan. Kauniit puheet tai hyvät aikeet eivät enää riitä.

Suvi Vehmanen
biologi, lastenkirjailija
kunnallisvaaliehdokas (vihr.), Pori