(kannanotto, vapaa julkaistavaksi 7.9.2009)

Arkkipiispa Jukka Paarman haastattelu on nostanut kiivaan keskustelun Satakunnan Kansan mielipidepalstalla. Julkisuudessa on Raamatun lauseisiin nojaten perusteltu miten kristittyjen tulisi suhtautua kielteisesti homoseksuaalisuuteen yleensä ja homojen parisuhteisiin erityisesti.

 

Seksuaalinen suuntautuminen on keskeinen osa ihmisen identiteettiä. Seksuaalinen suuntautuminen ei ole valintakysymys. Tutkimuksista tiedetään, että seksuaalisuus rakentuu ihmisen valinnoista ja ympäristön vaikutteista riippumatta jokaiselle yksilöllisesti. Jokaisessa on eri tavoin painottuva skaala homo- ja heteroseksuaalisuutta. Mitään tiettyä suuntautumista ei voida aidosti kasvattaa ihmiselle opettamalla eikä siitä voi aidosti kasvattaa pois. Tiedetään myös, että homoparien adoptoidut lapset eivät ole sen useammin homoja kuin heteropariskuntienkaan lapset. Raamatusta ei ole seksuaalisen suuntautumisen ohjenuoraksi, koska sen kirjoittamisen aikaisessa kulttuurissa ei tunnettu lainkaan homoseksuaalisen identiteetin käsitettä tai keskinäiseen rakkauteen perustuvaa homoparisuhdetta vaan ainoastaan homoseksuaalisia tekoja.

Suvaitsemattomuus seksuaalisuutta kohtaan voi saada henkisen väkivallan piirteitä. Seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluva voi Suomessakin joutua syrjinnän kohteeksi koulussa, työpaikalla, harrastuksissa tai muissa sosiaalisissa ympäristöissä. Henkinen vallankäyttö voi olla avointa ja aggressiivista yllytystä – kuten jotkut yleisönosastonkirjoitukset – mutta se voi myös olla sanatonta, hiljaista syrjinnän hyväksyntää tai välinpitämättömyyttä siitä. Yksikin tämän henkisen väkivallan uhri on liikaa.

Katsomme, että yhteiskunnassa on nyt liputettava edistyksellisten arvojen puolesta. Avarakatseisuuden lisääminen on yhteiskunnan tasapainoisen kehityksen välttämätön edellytys. Seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän esille tuominen ja varhainen puuttuminen siihen ovat tärkeä osa yhteiskunnallisen asenneilmaston muuttamista. Seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä ja yllyttäminen siihen on saatava Suomessa rikosseuraamuksen piiriin. Seksuaalisen syrjinnän vastustaminen on keskeinen keino lisätä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Suomessa. On rohkaistava keskinäiseen rakkauteen ja kunnioittamiseen perustuvien parisuhteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen. On heikennettävä suvaitsemattomuuden ja ennakkoluuloisuuden voimia yhteiskunnassa, ja lisättävä oikean tiedon antamista seksuaalisen identiteetin kehittymisestä. On kehitettävä seksuaalikasvatusta kouluissa siten, että asennoituminen seksuaalisiin vähemmistöihin tulisi luontevaksi ja neutraaliksi jo varhaisessa seksuaalisuuden kehitysvaiheessa.

Porin Seudun Vihreät ry
Satakunnan Vihreät Naiset ry
Satakunnan Vihreät Nuoret ja Opiskelijat ry