(Satakunnan Kansa, mielipidekirjoitus 4.9.2008)

suvi_vehmanen.jpgPorin poliisi on toistuvasti jakanut rikesakkoja pyöräilijöille jalkakäytävällä ajamisesta keskustassa. Pyöräilijän kuuluu tietenkin noudattaa liikennesääntöjä. Jalkakäytävällä saa polkupyörällä ajaa vain alle 12-vuotias, muiden on siirryttävä pyörätielle tai ajettava ajoradalla.

Poliisilla on silti muitakin keinoja käytettävissä kuin sakkojen kirjoittaminen. Poliisi voi tiedottaa keskustan pyöräteistä ja pyöräilyä
koskevista liikennesäännöistä, ohjata pyöräilijöitä ja jakaa suullisia ja
kirjallisia huomautuksia.

 

Mietitäänpä asiaa hetki. Pyöräily ei saastuta kaupunki-ilmaa. Pyöräilijä ei
kiihdytä ilmastonmuutosta eikä aiheuta melua tai ruuhkaa. Pyöräily virkistää ja hoitaa ihmistä: se kohentaa fyysistä kuntoa ja mielenterveyttä. Pyöräily on edullista. Onnettomuuksissa pyöräilijä on harvoin syypää muiden loukkaantumisiin tai kuolemaan.

Sakottaminen ei sovi minun oikeustajuuni ollenkaan. Pikemminkin jokainen pyöräilijä ansaitsisi palkinnon ympäristöä ja muita ihmisiä säästävästä valinnastaan! Pyöräilyn pitäisi olla suosittua ja hauskaa, turvallista ja esteetöntä, myös Porin keskustassa.

Kuinka moni vanhus rohkenee astua keskustan autoliikenteen sekaan? Kuinka moni vanhempi uskaltaa laskea lapsensa pyöräilemään tai kävelemään kaupungille? Vanhempia moititaan siitä, että he kuljettavat lapsia harrastuksiin autoilla – vaikka vaihtoehdot voivat olla hyvin vähissä. Vanhusten pitää voida liikkua omin voimin, omaan tahtiinsa, ilman pelkoa päälle ajavista autoista.

Ei ole ihme, että joudumme kantamaan huolta lihovista lapsista,
huonokuntoisista vanhuksista ja liikkumattomista nuorista. Valitettavasti
aikuiset näyttävät usein huonoa esimerkkiä.

Silti vastuu kuuluu yhtä lailla julkiselle vallalle. Hyvien valintojen
pitäisi olla helppoja ja sujuvia, jotta yksittäisen ihmisen ei tarvitse
kohtuuttomasti ponnistella niiden eteen. Arkiset askareet ja päivittäiset
matkat pitää voida hoitaa turvallisesti pyöräillen tai kävellen, iästä
riippumatta. Kaavoituksessa tulee huolehtia siitä, että asuin- ja työpaikat sekä palvelut ja harrastukset sijoittuvat kohtuulliselle etäisyydelle toisiinsa nähden. Automarkettien laajentuminen pitää estää.

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii tehokkaita toimia pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen edistämiseksi sekä kaupunkirakenteen tiivistämiseksi, myös Porissa. Kaupungin tulee tarkistaa joukko- ja kevyttä liikennettä koskevat suunnitelmat ja tavoitteet sekä tehdä niihin asianmukaiset korjaukset. Kaupungin liikennebudjetista täytyy varata rahaa sellaisiin parannuksiin, jotka kohentavat olemassa olevien teiden turvallisuutta ja sujuvuutta kevyen liikenteen kannalta. Nykyisessä pyörätieverkostossa on lukuisia, vaarallisiakin puutteita, jotka pitäisi pikaisesti korjata.
Tarvitaan myös lisää nopeusrajoituksia, hidasteita ja korotettuja
suojateitä.

Pysäköinti Porin keskustassa on varsin edullista, jos vertailuksi otetaan
bussilipun hinta. Tilanteen tulisi olla päinvastainen: pysäköintimaksuja
tulisi korottaa ja joukkoliikenteen lippujen hintaa laskea. Pysäköintipaikoilta ja autoilta vapautuva tila voidaan ohjata kävelykatujen, pyöräkaistojen ja leveämpien kevyen liikenteen väylien perustamiseen. Näillä toimilla olisi mahdollista osallistua konkreettisesti
ilmastonmuutoksen torjuntaan, vähentää melua ja saasteita, saada
kaupunkikeskusta ihmisläheisemmäksi ja elävämmäksi sekä kohentaa ihmisten fyysistä ja psyykkistä terveyttä jokapäiväisellä arkiliikunnalla.

Suvi Vehmanen
biologi, lastenkirjailija
kunnallisvaaliehdokas (vihr.), Pori