(Satakunnan Kansa, Tapio Meren mielipidekirjoitus 17.8.2008)

tapio.jpgFennovoima Oy on voimakkain sanankääntein vaatimassa ydinjätteittensä sijoittamista Eurajoen Olkiluotoon. Tämä käy selväksi yhtiön tehdessä paraikaa YVA- selvitystä suunnitellessaan uutta turhaa ydinvoimalaa Suomeen. On luonnollista että tässä vaiheessa Olkiluodon nykyiset omistajat eivät halua kilpailijan ydinjätteitä, onhan heillä itsekkäät suunnitelmat varastoida omat yhä lisääntyvät jätetarpeensa myöhemmin samaiseen luolaan.

Ryhtymättä enempää ennustajaksi, totean mitä tulee tapahtumaan, jos valtiovalta suurta tyhmyyttä osoittaen hyväksyisi Fennovoiman hakemuksen. Samalla tulisi muutamien vuosin viive mahdollisen Olkiluodon tai Loviisan laajennuspyrkimyksille. Olisi ehkä mahdollista viisauden lisääntyessä todeta, että enempää ei maahan lupia myönnettäisikään.

Ydinjätteet tultaisiin kuitenkin hautaamaan kuitenkin Olkiluotoon joko eduskunnan enemmistöpäätöksellä, tai yhtäkkiä kallioluolista löytyisikin tilaa. Onhan tuolloin Teollisuuden Voima Oy:llä ainutlaatuinen tilaisuus kasvattaa osakkaittensa pankkitilejä myymällä isämaamme peruskalliotilaa vaikka kuinka korkealla hinnalla tulevaisuuden mahdollisille ongelmille.

Ydinvoimaa emme tarvitse lisää. Jo viime päivien tapahtumat taas kerran osoittavat, mitä on tapahtunut ja mitä voi tapahtua ydinvoiman kanssa puuhatessa rakenteissa, käytännön työssä ja muutaman vuoden käynnin jälkeen. Tarvittava energiamäärä on saatavissa turvallisimmilla energian tuotto-, säätö- ja säästötavoilla. Mielenkiintoinen asetelma syntyy kun verrataan lehtien uutisia: ydinvoiman puolelta epävarmuutta ja ongelmia; kun taas turvallisen aurinkoenergian talteenotossa kerrotaan uusista tuotekehityssaavutuksista.