(Satakunnan Kansa, Tapio Meren mielipidekirjoitus 30.7.2008)

tapio.jpgSK:n pääkirjoituksessa 28.7. todettiin aivan oikein mielettömyys mahdollisesta pakosta liittää tietyillä alueilla rakennusten energian hankinta kaukolämpöverkkoon. Esitys on yksi hyvä esimerkki lisää liian vähän harkitusta toimenpiteestä.

Esitys johtaisi valistuneen kuluttajan jäävän lämpöenergian toimittajan armoille ilmastokysymyksissä. Oleellista kaukolämpötoimituksissa on millä polttoaineella lämpöenergia toimitetaan. Pääkirjoituksessa todettu hake- ja metsäenergialämmitystapa ovat toki suositeltavia. Uusien voimalaitosten kohdalla polttoraaka-aine kuitenkin on jatkuvasti suuntautumassa hinnan takia yhä enemmän turpeeseen ja vanhoissa jatketaan kivihiilen käyttöä. Molemmat polttoaineet ovat eniten kasvihuonekaasuja aiheuttavia, ja hienot hallituksen ja myös paikalliset puheet päästöjen vähentämisestä ovat pelkkää unelmaa.

Pakkokeinojen käyttämisen sijasta tulisikin antaa kuluttajalle mahdollisuus itse valita lämmitystapansa. Jo nyt on lukuisia paljon puhtaammalla energialla toteutettavia keinoja lämpöpumppuineen, puuenergiapolttoaineineen sekä aurinko- ja tuulienergioineen. Vielä paljon uusiin rakennuksiin käytetty sähkölämmitys voitaisiin ehkä hyväksyä rokottamalla uuden rakentajan kytkentä- ja energiamaksuja. Saadut varat suunnattaisiin esimerkiksi puhtaamman energian tuotekehitystyöhön.