(Satakunnan Viikko, mielipide 30.4.2008)

tapio.jpgPaikallisissa lehdissä on viime aikoina ristiriitaisia tietoja Porin satamasta. Toinen lehti kertoo loistavasta menestyksestä ja antaa osittain väärää tietoa sataman pölyttömästä purkujärjestelmästä. Pari päivää myöhemmin saamme lukea toisesta lehdestä sataman huonosta alkuvuodesta 2008 jolloin myös vuoden budjetoitu tulos jää selvästi alle arvion.

Porin satamaa vaivaa halu olla kaikessa mukana. On toki ymmärrettävää tuloksen heiketessä että asiakkaita yritetään haalia mistä tahansa. Itsestään selvää jo pitäisi olla, että sahatavara ei tule enää koskaan näyttelemään Mäntyluodossa kuin vähäistä sivuosaa ja juuri tällainen roikkuminen bisneksessä on kokonaisuutena vähemmän taloudellista. Voimat pitäisikin suunnata Tahkoluodon kemikaalisataman kehittämiseen ja oikeamuotoiseen rikastekäsittelyyn..

Satamanjohtaja Jaakko Nirhamo kertoo pölyttömän järjestelmän toimivan jo moitteettomasti tarkoittaen ilmeisesti Tahkoluodon satamaa. Samaan aikaan uniluotolaiset kärsivät jatkuvasti Mäntyluodon rikastepölyistä. Sataman ympäristöluvassa on määrätty suojattu pölytön ratkaisu myös Mäntyluotoon. Tämän soisi olevan vaaditun mukainen: Tahkoluodossa kun järjestelmä toimii ainakin toistaiseksi heikosti.

Nirhamon kaipuu uudesta hiilivoimalasta lienee peräisin sataman hiipuvista tuotoista. Onhan hiili rikasteen ohella erinomainen tulonlähde satamatoiminnalle. Uusi hiilivoimala on kuitenkin mahdoton ratkaisu Porille niin kuin koko maalle. Vuonna 2007 Meri-Porin voimalaitos oli maamme kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja. Samaan aikaan Porin seutukunta on lupautunut vähentämään huomattavasti kasvihuonekaasujensa päästöjä. Yhtälö, jota kukaan ympäristöstään huolehtiva ei voi ratkaista.  Mahdollinen voimalaitoshanke onkin valtuuston tehtävä aikanaan mahdottomaksi, jos lupa sellaiseen piittaamattomasti annettaisiin

Tuottavan sataman tulevaisuus perustuu ennen pitkään tehtävään osakeyhtiömalliin sekä Rauman ja Porin satamien yhdistämiseen. Jatkuva kissanhännänveto naapureiden välillä tarvitsee ainakin Porin päähän uutta neuvotteluvoimaa. Tähän tulevat vaalit antavat hyvät mahdollisuudet.