aro_timo.jpgPorin seudun Vihreät ovat askeleen lähempänä viiden paikan kunnallisvaalitavoitettaan Porissa VTT Timo Aron vahvistettua ehdokkuutensa Vihreiden listalla.

Timo Aro toimii kehitysjohtajana helsinkiläis-porilaisessa konsulttitoimistossa Net Effect Oy:ssä. Konsulttitoimisto on erikoistunut julkisen hallinnon ja julkisten organisaatioiden kehittämiseen. Aro on koulutukseltaan valtiotieteen tohtori Turun yliopistosta. Väitöskirja liittyi Suomen sisäiseen muuttoliikkeeseen pitkällä aikavälillä. Yliopistollisen perustutkinnon Aro on suorittanut sosiaalipolitiikasta.

 

Aro oli 2000-luvun vaihteessa vajaan vuoden Porin kaupunginvaltuustossa sitoutumattomana Keskustapuolueessa. Aro erosi omasta aloitteestaan silloisesta EU-koordinaattorin työstä aiheutuvien jääviyssyiden vuoksi. Porin kaupunki oli yksi suurimmista EU-tuen saajista Satakunnassa, jonka vuoksi työhön TE-keskuksen EU-koordinaattorina ja luottamustoimen hoitamiseen kohdistui päätöksenteon moraalisen läpinäkyvyyden kannalta epäilyttäviä ristiriitaisuuksia.

 

Aro on osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun alueellisella ja paikallisella tasolla. Hänen mukaansa ulkopuolisena asiantuntijana voi vaikuttaa asioihin tiettyyn rajaan saakka, mutta se ei sellaisenaan riitä. Uusien ajatusten, vaihtoehtoisten toimintamallien ja muutosten läpivieminen edellyttää sisältäpäin tapahtuvaa järjestäytynyttä poliittista vaikuttamista. Aro on päätynyt pitkän harkinnan jälkeen asettua ehdokkaaksi tulevissa kunnallisvaaleissa. Vihreät ovat Porissa ja Satakunnassa luonnollinen vaihtoehto todelliselle muutokselle. Porilaisessa päätöksentekokulttuurissa Vihreät edustavat aitoa, tulevaisuusorientoitunutta ja vaihtoehtoista muutosvoimaa.  Liike ei ole kääntynyt sisäänpäin eikä rämettynyt yhdenkään yksittäisen eturyhmän puolestapuhujaksi. Vihreiden kunnallispoliittiset tavoitteet ovat yhteisiä kaikille porilaisille iästä, asemasta, taustasta tai asuinpaikasta riippumatta.

 

Aron keskeisimmät osaamis- ja asiantuntijuusalueet liittyvät:

  • Alue-, kunta- ja palvelurakenteen muutoksiin
  • Väestönkehityksen vaikutuksiin
  • Hyvinvointipalveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen
  • Projekti- ja kehittämistoiminnan hyödyntämiseen
  • Koulutuspolitiikkaan
  • Muutosjohtamiseen

Lisätietoja:
Timo Aro, puh. 045 657 7890, sähköposti: timo.aro@neteffect.fi