(Satakunnan Kansa 29.2.2008)

tapio.jpgSK:ssa13.2. Maria Väkiparran kolumnissa tarkasteltiin teollisuuden ja yleensä päättäjien mielipiteitä EU:n hyväksymistä kasvihuonekaasujen päästöistä. Tammikuussa julkistettiin Porin seutukunnan ilmasto-ohjelma ILPOS. Kunnianhimoinen julkaisu esittää EU:n vaatimusten mukaisesti, miten seutukunnan päästöt vuoden 1990 tasosta (2,33 Mt CO2-ekv) tulisi vähetä 1,86 Megatonniin ja energiankulutuksen samaan aikaan 5900 GWh:sta 4700:aan. Työn vaikeutta kuvannee se että vuonna 2005 luvut olivat päästöt 2,64 Megatonnia hiilidioksidia ja energiankulutus 7100 Gigawattituntia!

ILPOS-projekti esittää mainioita parannusehdotuksia, joilla energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää, Nyt kun projekti on valmis, herää kysymys, miten näihin parannusehdotuksiin tartutaan.. Seurantaraportti on tarkoitus toteuttaa viiden vuoden välein joka tuntuu liian pitkältä. Ensimmäiset todelliset toimenpiteet tulisi toteuttaa vielä tänä vuonna.

Mistä voisi aloittaa: Kaupunki voisi juhlavuotensa kunniaksi perustaa puolueettoman energianeuvojan viran, joka antaisi jo ensi vuoden rakentajille neuvoja ja parannusehdotuksia rakennusten muotojen, lämmitystavan ja ikkunoiden sijainnin järkevistä valinnoista. Toimintaa voisi nopeasti laajentaa myös naapurikuntiin.

Kaupungin mahdollisten uusien kiinteistöjen rakentamista tulisi entistä enemmän tarkastella energiankulutuksen näkökulmasta ja tietenkin välttää saneerauskohteissa paljon energiaa kuluttavia ratkaisuja. Toivottavasti kaupungin omissa kiinteistöissä on käytössä sähköratkaisut, etteivät laitteiden valmiustilat ole turhaan päällä. Yleisesti voitaneen todeta että kuluttajille tarkoitetut neuvot voidaan hyvin soveltaa myös toimistojen käyttöön.

Kaupungin hallitseman Pori Energia Oy:n tulee aloittaa tehokas tuulivoiman myyntikampanja kuluttajille. Samalla kaupungin omissa kiinteistöissä tuulienergian käyttöä voitaneen lisätä välittömästi.. Hyötytuulen organisoima tuulivoimapuiston rakentaminen Reposaaren edustalle viipyy; jos puiston perustamista mereen pidetään liian vaikeana, on Tahkoluodon alueella vielä tilaa pienillä kaavamuutoksilla saada kymmeniä tuulivoimaloita. Ajatus päästää Tahkoluotoon syntymään vielä uusi hiilivoimala täytyy kaikin voimin torpedoida.

Ratkaisevaksi kysymykseksi Porin seutukunnan tavoitteeksi pääsemiseksi jää Kaanaaseen rakennettavan monipolttolaitoksen ”raaka-ainekysymys”. Nyt kaavailtu pääpolttoaine turve on pahin mahdollinen ratkaisu. Sen korvaamista ei-fossiilisilla polttoaineilla tulee aloittaa heti. Yhden pienen avun tarjoaa peltoenergian käyttö tekemällä välittömästi lähiseutujen maanviljelijöiden kanssa sopimukset energiakasvien viljelemisestä.