Ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa paikallistasolla. Porin kaupungin toimissa tulee ottaa tavoitteeksi energian kulutuksen vähentäminen, joukkoliikenteen aseman vahvistaminen sekä työsuhdematkalipun käyttöönotto.

Ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa paikallistasolla. Porin kaupungin toimissa tulee ottaa tavoitteeksi energian kulutuksen vähentäminen, joukkoliikenteen aseman vahvistaminen sekä työsuhdematkalipun käyttöönotto.Uusiutuvien energiamuotojen kuten tuulivoiman osuutta tulee kasvattaa nykyisestä noin kahden prosentin tasosta merkittävästi. Esitämme, että Poriin tulee perustaa kunnallisen energianeuvojan toimi, jotta kuntalaiset saavat puolueetonta ja riippumatonta tietoa energiavaihtoehdoista, omakotitalojen lämmitysratkaisuista ja energiatehokkuudesta. Energianeuvojan toimi voi olla myös seudullinen, yhteistyössä naapurikuntien tai jo toimivien organisaatioiden kanssa. Porin tulee selvittää mahdollisuudet työsuhdematkalipun käyttöön joukkoliikenteessä. Asiasta on viime vuosina keskusteltu ja päätetty mm. odottaa Tampereen kokeilun tuloksia, jotka ovat olleet myönteisiä. Porin kaupunkikeskustan rakentuessa täyteen joukkoliikenteen merkitys korostuu.

Valtuutetut

Mia Fagerlund (vihr.)
Sanna Grönmark (vihr.)
Helena Rinta-Jouppi (vihr.)