Porin seudun vihreät ry esittävät Kaanaaseen rakennettavassa biopolttolaitoksessa käytettävän vähintään puolet ei fossiilisia polttoaineita nykyisten kaavailujen esittäessä määräksi alle neljännestä. Todettakoon, että Kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin IPPC:n raportointiohjeissa todetaan, ettei turve ole biopolttoaine.
Juuri saapuneen tiedon mukaan Suomi joutuu seuraavan viiden vuoden aikana vähentämään hiilidioksidipäästöjään kaksi (2) miljoonaa tonnia. Kaanaan polttolaitoksessa on kaavailtu poltettavan yli 75 % CO2- päästöjä voimakkaasti lisääviä polttoaineita turvetta ja kivihiiltä. Tämä lisää päästöjen määrää Porissa. Onkin täysin odotettavissa, että tämä menettely kyseisessä laitoksessa tulee lisäämään myös kaukolämmön ja sähkön hintaa.

Lisäämällä puun, lajitellun polttokelpoisen jätteen (REF) ja energiakasvien käyttömääriä polttolaitoksessa pystytään tekemään kyseinen vähennys hiilidioksidipäästöihin. Esimerkiksi kaupungin omistamat ja vuokraamat viljelyspellot voidaan ohjata tuottamaan energian valmistukseen käyttökelpoisia kasveja kuten ruokohelvettä.

Porin seudun vihreät ry