Sosiaalilautakunnan kokouksessa 31.5.2007 valittiin viisitoista lastenhoitajaa kaupungin sisäisellä haulla toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen. Hakuaikana tuli 113 hakemusta, joista päivähoidon ja perhetyön toimialueen osastopäällikkö esitti tehtävään sopivia henkilöitä, keskusteltuaan asiasta ensin päiväkotien johtajien kanssa.

Sosiaalilautakunnassa oltiin tyytyväisiä kahteentoista esitettyyn henkilöön ja heidät hyväksyttiin tehtäviin, mutta vasemmistoryhmittymän edustajien aloitteesta kolme tehtävää meni äänestykseen. Sosiaalilautakunnan voimasuhteet jakautuvat niin, että yhdeksästä jäsenestä viisi kuuluu vasemmistoryhmään, tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että äänestettäessä vasemmisto voittaa aina. Näin ollen kolme lastenhoitajaa valittiin esityksen vastaisesti vasemmistoryhmän tahdon mukaisesti.

Vertasin esitettyjen ja valittujen henkilöiden ansioita. Kaikki kolme valittua olivat selvästi vähemmän kokeneita kuin osastopäällikön esittämät henkilöt. Miksi vasemmistoryhmittymä sitten halusi, että heidät valitaan? Asiasta keskusteltaessa vasemmistoryhmän edustajat kertoivat suosivansa äänestyksissä puoluetovereitaan. Myöhemmin myös oikeistoryhmä kertoi tehneensä samoin. Asiaa järkyttyneenä kuunnellessani sain selitykseksi, että tämä on sitä mitä kutsutaan politiikaksi.

Sosiaalilautakunnan jäsen Helena Vuontio kirjoitti Satakunnan Kansan (SK 2.6.) mielipidepalstalle kirjoituksen otsikolla Erityislapsen hoito haastavaa. Kirjoituksessaan hän toivoo, että valittaessa henkilökuntaa päiväkotien erityisryhmiin valintakriteereihin kiinnitettäisiin enemmän huomiota, että saataisiin mahdollisimman pätevää henkilökuntaa. Erikseen hän mainitsee vielä tarkoittavansa myös lastenhoitajia. Helena voisi ottaa kirjoituksesta kopion ja kiinnittää sen omalle ilmoitustaululleen ja miettiä mitä kirjoituksen sisältö käytännössä tarkoittaa. Tämän jälkeen hän voisi antaa kirjoituksen myös muiden sosiaalilautakunnan jäsenten mietittäväksi.

Tämän kirjoitukseni julkaiseminen ei ole oman etuni mukaista. Olen miettinyt monta päivää haluanko kirjoittaa näistä asioista ja näin mahdollisesti joutua kiusalliseen asemaan lautakunnassa.  Asiaa pohdittuani olen päätynyt siihen, että vaikenemalla asiasta olisin hiljaisesti hyväksynyt tämän toimintatavan. Haluan kuitenkin uskoa, että rehellisyys ja oikeudenmukaisuus ovat keinoja, joiden avulla voidaan politiikassa toimia, vaikka oman kokemukseni mukaan näin liian harvoin tehdään.

Mielestäni henkilövalinnat tulisi kokonaan poistaa sosiaalilautakunnan alaisuudesta. En näe yhtäkään myönteistä seikkaa jota edistettäisiin, kun päätäntävalta henkilövallinnoissa on lautakunnalla.

Anne Liinamaa
sos.lautakunnan jäsen (vihr.)
<!– var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy36929 = 'anne.liinamaa' + '@'; addy36929 = addy36929 + 'porilainen' + '.' + 'com'; var addy_text36929 = 'anne.liinamaa' + '@' + 'porilainen' + '.' + 'com'; document.write( '’ ); document.write( addy_text36929 ); document.write( ’’ ); //–>n anne.liinamaa@porilainen.com <!– document.write( '’ ); //–> Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, aseta javascripttuki päälle nähdäksesi osoitteen. <!– document.write( '’ ); //–>
puh. 050- 346 2412
http://www.anneliinamaa.fi/