SK 28.5. kertoo yli 60 omakotitalon liittyneen viime vuonna Pori Energian kaukolämpöverkkoon. Kaukolämmön loistokkuutta toitotetaan myös yhtiön asiakaslehdessä 2/07. Samaisessa lehdessä Pori Energian korkein johto hurskastelee hallitusohjelmassa esitettyä sähköveron korotusta. Eikö korotusoikeutta olekaan vaan Pori Energialla? Toki toimitusjohtaja Matti Rintanen antaa ymmärtää Pori Energian nostavan myös jatkossa hintojaan.

Kuten SK kertoi, suurin osa kaukolämmöstä tuotetaan ilmaston tilaa huonontavilla polttoaineilla kuten turpeella ja kivihiilellä. Tilanne vielä pahenee, kun Pihlavan nyt melkoisesti puuta käyttänyt voimala lopetetaan ja ns. biopolttolaitos käynnistyy Kaanaassa. Wattiviestin mukaan laitoksessa käytettävästä polttoaineesta yli 75 % on fossiilisia, siis juuri niitä, joita vastaan pitäisi taistella ilmaston lämpenemistä estääksemme!

EU vaatii hiilidioksidipäästöjen alentamista ja niinpä Suomikin tulee saamaan päästöoikeuksia entistä vähemmän. Kun jatkossa kuitenkin saastutamme (Pori Energia) entistä enemmän, joutunee laitos ostamaan päästöoikeuksia lisää. Itsestään selvää on, että veronmaksaja lisääntyvät päästöt maksaa kohonneiden energiahintojen myötä.

Valitettavaa on omakotitaloasukkaan tilanne hänen liittyessä kaukolämpöverkkoon. Säännölliset hinnankorotukset tulevat seuraamaan toinen toistaan, ja samalla asukas lisää tahtomattaan hiilidioksidipäästöjä vanhan öljylämmityksen kun voisi korvata saastuttamattomillakin ratkaisuilla.

 

Tapio Meri
Porin vihreät ry:n puheenjohtaja
http://meklaplogi.net/