Jokin aikaa sitten korkein hallinto-oikeus antoi luvan eräälle mansikanviljelijälle ampua 1500 räkättirastasta suojellakseen mansikkaviljelyjään. Ympäristöministeriöstä Matti Osara tuo esiin mielenkiintoisen näkökannan:

Jos neljän hehtaarin alueella ammutaan haulikolla lyijyhaulitäytteisin patruunoin (noin 36 gr lyijyä), kylvetään maahan vähintään 54 kiloa lyijyä moisen määrän tappamiseen. Lyijy liukenee hitaasti, ja lannoitteet vielä edistävät lyijyn liukenemista maan kautta mansikoihin. Lienevätkö siten myytävät mansikat kuinkakin lyijypitoisia?

Lopputuloksena saadaan ongelma poistettua näennäisesti, jälkikäteen tulevat ongelmat

Suuremmassa mittakaavassa tapahtuu sama ydinvoimaloiden kanssa. Saadaan hetkellisesti ongelma poistettua energiaa tuotettaessa, jälkikäteen tulevat ongelmat…

 

 

Tapio Meri
Porin vihreät ry:n puheenjohtaja

http://www.meklaplogi.net