16.2.2007 järjestetyn Porin vihreät ry:n kevätkokouksen pöytäkirja:

 

PORIN VIHREÄT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika perjantai 16.2.2007 klo 18

Paikka MTC, Pohjoisranta 11 F

Läsnä Maria Väkiparta
Marika Nirhamo, sihteeri
Tarmo Alava
Jarmo Tuhkanen
Kati Harmaala
Hannu Tomperi
Teemu Kuusinen
Anne Liinamaa, puheenjohtaja
Pirkko Lilja

ESITYSLISTA

1.KOKOUKSEN AVAUS

Anne Liinamaa avasi Porin vihreiden kevätkokouksen.

2.LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksesta tiedotettu jäsenistön sähköpostilistalla 11.2.2007.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3.KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

Valittiin kevätkokouksen puheenjohtajaksi Anne Liinamaa ja sihteeriksi Marika Nirhamo.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tarkistettiin yhdistyksen edellisen kokouksen 29.10.2006 pöytäkirja

5. TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.


6.TILINPÄÄTÖS VUODELLE 2006

Käytiin läpi vuoden 2006 tilinpäätös. Tilikauden tulos 1083.10€.
Vastattavaa 3639.

 

7.TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO

Käytiin läpi tilintarkastajan lausunto.

8. TOIMINTAKERTOMUS

Hyväksyttiin v.2006 toimintakertomus.

9. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Vahvistettiin vuoden 2006 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2006 hallitukselle.

10. PORIN VIHREÄT RY:N EDUSTAJIEN VALINTA SATAKUNNAN PIIRIN VUOSIKOKOUKSEEN

Valitaan edustajat Satakunnan piirin vuosikokoukseen. Edustajia valitaan yksi per viisi jäsentä vuoden 2006 jäsenmäärän mukaan.

Päätös: Valittiin Porin vihreiden edustajiksi Satakunnan piirin vuosikokoukseen huhtikuussa 2007 Tapio Meri, Kati Harmaala, Hannu Tomperi ja Anne Liinamaa.

11. PUOLUEKOKOUSEDUSTAJAT

Vihreän liiton puoluekokous pidetään Espoossa 26. – 27.5.2007. Valitaan Porin Vihreät ry:n edustaja (2 kpl) ja yksi varajäsen.

Päätös: Valittiin Porin vihreiden edustajiksi Vihreän liiton puoluekokoukseen Anne Liinamaa ja Marika Nirhamo sekä varalle Hannu Tomperi.


12. PORIN VIHREÄT RY:N RAHASTONHOITAJA

Valitaan Porin Vihreät ry:lle rahastonhoitaja. Aiemmin rahastonhoitajana on toiminut sihteeri Antti Kekki.

Päätös: Päätettiin päättää Antti Kekin tilinkäyttöoikeus Porin vihreiden tiliin ja myöntää tähän samaan tiliin täydet tilinkäyttöoikeudet sihteeri Anne Liinamaalle.

13. EDUSKUNTAVAALIKAMPANJAN ETENEMINEN PORIN VIHREIDEN OSALTA

Maria Väkiparta kertoi eduskuntavaalikampanjan etenemisestä.

14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Palmgren – konservatorion johtokunnan varsinaisena jäsenenä ja varapuheenjohtajana toiminut Mikael Lähteenmäki on kertonut eroavansa siitä. Varajäsenenä olevalta Janne Sjöholmilta tiedustellaan halukkuutta varsinaiseksi jäseneksi. Tällöin varalle ehdotetaan Jarmo Tuhkasta.


15.SEURAAVA KOKOUS

Sovitaan pidettäväksi yhdistyksen syyskokous 28.10.2007 klo 18.