Mia Fagerlundin 12.6.2006 tekemä valtuustoaloite.

Mia Fagerlund
12.6.2006 Valtuustoaloite
Särkikuja 1
28300 Pori

Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteiden resurssien turvaaminen

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun. Lapselle kuuluu turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö, jotta hän voi kehittyä tasapainoisesti ja monipuolisesti.

Tilastojen mukaan vuonna 1990 Suomessa oli köyhiä lapsiperheitä 28 000 ja niissä asui 50 000 lasta. Vuonna 2003 köyhiä lapsiperheitä oli 63 000 ja näissä asuvia lapsia oli 131 000. Erityisesti yksinhuoltajien köyhyysriski on kasvanut.

Suurella osalla lapsiperheistä menee taloudellisesti hyvin, mutta tulokehitys on ollut heikkoa yksinhuoltajaperheissä, suurissa lapsiperheissä sekä alle kolmivuotiaiden lasten perheissä. Eriarvoistumiseen vaikuttavat osittain työmarkkinatilanne sekä vähimmäisetuuksien tason jälkeenjääneisyys.

Lasten huono-osaisuuden lisääntyminen näkyy lastensuojelun arjessa. Tilastojen mukaan vuodesta 1995 vuoteen 2004 avohuollon piirissä olevien lasten määrä on kaksinkertaistunut. Samana ajanjaksona kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä kasvoi 50 prosenttia. Vuosina 2003-2004 laitoshuollossa olevien lasten määrä kasvoi viidellä sadalla.

Eriarvoistumiskehityksessä voidaan puhua lasten luokkayhteiskunnasta, mistä saattaa olla kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsille erittäin raskaat ja pitkälle ulottuvat seuraukset.
Väkivaltaisuus ja väkivallan uhriksi joutuminen saattaa siirtyä käyttäytymismallina eteenpäin. Turvattomasta lapsesta ei helposti kasva onnellista aikuista.

Porissa tehtiin 81 lasten kiireellistä huostaanottoa vuonna 2005. Vertailun vuoksi samana vuonna Tampereella tehtiin kiireellisiä huostaanottopäätöksiä 202. Porissa erityisesti kiireellisten huostaanottojen määrä on kasvussa, varsinaisten huostaanottopäätösten määrässä ei ole juuri tapahtunut muutosta.

Ongelmien ennaltaehkäisy ja niihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ovat lapsen kehityksen kannalta ensisijaisen tärkeitä. Laadukas, kokonaisvaltainen lastenneuvolatoiminta, vanhempien tukeminen, asiallisen kokoiset päiväkotiryhmät ja jaksava, motivoitunut henkilöstö ovat arvokkaita asioita lapsen hyvinvoinnille. Lastensuojelun avohuollon tukitoimilla, kuten tukiperheen ja tukihenkilön tai kotipalvelun työntekijän avulla ongelmia voidaan ennaltaehkäistä. Tällä hetkellä porilaisia lapsia on jonossa tukitoimien piiriin.

Miten Porin kaupunki aikoo turvata riittävät, asialliset resurssit lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteiden turvaamiseksi, kuten tukiperheiden, tukihenkilön tai kotipalvelun työntekijöiden mahdollistamiseksi niitä tarvitseville lapsille ja perheille?

Mia Fagerlund