Lauantaina 12.11.2005 klo 15.00 Timo Aro piti Ravintola Buccossa luennon aiheesta ”Satakunnan tarina taantuvasta teollisuudesta uuteen nousuun”.

Luennossaan Aro pohti Satakunnan kehityskaarta 1970-luvun rakennemuutoksesta lähtien. Vauraan teollisuuskeskittymän oli vaikea käynnistää rakennemuutosta kun energiakriisi puski päälle. Talouskasvu oli olut Satakunnassa jatkuvaa 1800-luvun lopulta lähtien, eikä 1970-luvun talousnotkahdusta uskottu pysyväksi muutokseksi. Osittain kasvavan ja valoista tulevaisuutta lupaavan idänkaupan ansiosta Porissa ei aktiivisesti haettu omaa yliopistoa, vaikka sellainen moneen muuhun kehityskeskukseen perustettiin. Tämän ajan päätökset käytännössä vaikuttavat vieläkin voimakkaasti Satakunnan talousrakenteeseen ja osaamisrakentten kautta muuttoliikkeeseen. On pelottavaa, että vuosikymmeniä Satakunnassa jatkunut muuta maata korkeampi työttömyys ei enää ylitä uutiskynnystä tai ohjaa korjausliikeisiin asian korjaamiseksi.

Yleisön kanssa interaktiivisena keskustelutilaisuutena edenneellä luennolla pohdittiin myös Satakunnan kuntarakenteen tulevaisuutta. Onko selvän kehityskeskuksen ja kuntien yhteistyön puuttuminen hidastanut Satakunnan kehitystä? Pohditaanko tulevaa kuntarakenteen uudistamista vain itsemäärämisoikeuden kaventumisena? Mikä vaikutus kuntien yhdistämisellä ja näin syntyvillä suuremmilla yksiköillä on palveluiden laatuun ja saatavuuteen? Mikä yleisesti on Satakunnan osaamisrakenteen tulevaisuus koulutusmäärärahojen vääjämättä kiristyessä? Onko Suomessa tilaa todella nin monelle korkeakouluyksikölle?

Yleisön ja luennoitsijan yhteisen aivomyrskyn tuloksena varmasti kaikille osallistujille tuli uusia näkökulmia Satakunna tulevaisuudesta.