Hyvä puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut

Vuoden 2021 talousarvio hyväksytään haastavissa olosuhteissa. Talousarvioon luo leimansa poikkeuksellinen maailmantilanne, joka koskettaa myös Poria. Elämme korona-aikaa, joka lyö leimansa tavalla tai toisella lähes kaikkeen toimintaan.

Haastavina aikoina, säästöpaineiden keskellä arvovalinnat korostuvat. On selvää, että toisin, kuin hyvinä vuosina, on mietittävä tarkkaan, mitkä ovat niitä palveluita, joista emme voi leikata vai onko sellaisia ylipäätään olemassa.

Jos lähdemme karsimaan vääristä kohdista, niin kaupungin tilanne huononee ja kulut säästöistä huolimatta kasvavat. Koulutukseen panostaminen on yksi avainkysymyksiä. Tiukoista ajoista huolimatta, on tärkeää taata se, että kouluissa oppilaat saavat riittävästi tukea oppimiseen. Jokaiselle ihmiselle, myös lapselle ja nuorelle, tulee elämässä sellaisia tilanteita, joissa he tarvitsevat tukea. Koulussa joku ei opi helposti matematiikkaa tai jollakin on vaikeuksia englannissa. Näistä kyllä selvitään, jos koulussa on riittävästi aikuisia, jotka voivat auttaa. Jos tukea ei ole, vaara koulupudokkaiden määrään on ilmeinen. Perheiden tilanteet vaihtelevat ja oppilaat saattavat syystä tai toisesta tarvita tukea myös arjen hallintaan ja sen myötä siihen, että jaksaa käydä koulua. Nämä ovat valtavan tärkeitä asioita. Siksi esimerkiksi kohtuuttomat tuntikehysten leikkaukset, koulunkäynninohjaajien määrän radikaali vähentäminen tai koulujen tarvikerahojen aivan minimiin laittaminen, olisivat olleet kohtuuttomia säästötoimenpiteitä.

Tässä talousarviossa ei ole tarvinnut mennä kohtuuttomuuksiin, koska ollaan päädytty korottamaan veroprosenttia. Päätös ei ollut varmastikaan helppo kenellekään, mutta se oli välttämätön sen vuoksi, ettemme joutuneet tekemään näitä säästöjä, jotka olisivat olleet kohtuuttomia.

Porin kasvun edellytys on uusien työpaikkojen luominen ja työllisyysasteen nosto. Saimme viime viikolla ilouutisen, kun kuulimme australialaisyhtiön suunnittelevan Tahkoluotoon kiertotalouslaitosta. Oli myös hyvä kuulla ulkopuolinen näkökulma Tahkoluodon sataman mahdollisuuksista. Uutinen ei tietenkään ole sinällään ratkaisu Porin työllisyyskysymyksiin, mutta kaivattu toivoa luova myönteinen uutinen kuitenkin.

Porin kaupunki tarvitsee realismia taloudenpitoon. Tosiasioita pitää pystyä katsomaan silmiin ja toteamaan esimerkiksi väestön ikärakenteen muuttuminen ja tästä seuraava palvelurakenteen muutostarve.

Realismin lisäksi tarvitsemme unelmia ja tulevaisuudenuskoa. On uskallettava heittää ilmaan hulluimpiakin visioita siitä, mitä Pori voisi tulevaisuudessa olla. Porin strategiassa puhutaan oikeasta asenteesta, porilainen pärjää aina. Viime viikkoina on herätettyä keskustelua Porissa sijaitsevasta yliopistosta. Se ei ole realismia ensi vuonna, mutta onko Porissa yliopisto tulevaisuudessa? Jos näin halutaan, niin suunnitelmat on hyvä aloittaa nyt. Porin kaupunginhallitus esitti, että Satakuntaliitto nimeää riippumattoman selvityshenkilön laatimaan suunnitelman korkeakoulutuksen kehittämisestä Satakunnassa. Tämä on hyvä alku.

Anne Liinamaa, vihreä valtuustoryhmä