Oppivelvollisuuden laajentamisella 18-ikävuoteen mahdollistetaan nuorten oikeus opiskeluun ja siten nostetaan osaamista koko yhteiskunnan tasolla. Tällä turvataan maksuton koulutus niin lukiossa kuin ammatillisessa koulutuksessa ja samalla tuodaan lisätukea nivelvaiheisiin ja koulupudokkuuteen sekä mahdollistetaan urasuunnittelun tukeminen. Toisen asteen koulutus on usein viimeinen ”oljenkorsi” monelle oppia ne välttämättömimmät tiedot ja taidot myös yleissivistävän osaamisen osalta. Toisaalta ihmeisiin ei enää tässä vaiheessakaan pystytä, jos erityistuen apu on jäänyt saamatta tai sitä ei olla edes havaittu perusasteella. Oppiminen on tietojen ja taitojen rakentamista aina edellisten päälle sekä niihin liittyen.

Toisen asteen koulutus on ainoa kouluaste, jossa opiskelija on joutunut itse maksamaan kaikki opiskelumateriaalinsa. Lukioissa oppikirjojen painokset vaihtuvat niin tiheään tahtiin, ettei oppikirjoja pystytä edes hankkimaan käytettyinä ja kierrätettyinä kuin osin. Lisäksi pitää olla digivälineet, jotka ovat osoittaneet tarpeellisuutensa etäopiskelussa covid-19 aikana ja digitaalinen oppimateriaali sekä webinaarit ovat auttaneet ammatillisissa opinnoissa etäaikana. Ne ovat tuoneet työn lähemmäksi teoriaa silloin kun lähiopetus ei ole ollut mahdollista. Joustoa toisen asteen oppilaitoksissa tuodaan toteuttamalla mm. erilaisia hybridimalleja opiskelussa, pienemmillä ryhmäkoilla, osa etäopetuksessa ja osa lähiopetuksessa vuorotellen.

Opintojen maksuttomuus luo tasa-arvoa ja parantaa erityisesti pienituloisten sekä monilapsisten perheiden asemaa. On suuri helpotus, kun oppilaitos tarjoaa työvälineet, työvaatteet, turva-asut, koneet ja laitteet ym. sekä kaikille maksuttoman aterian. Koulutus on paras turva syrjäytymistä vastaan, oppilaitoksissa tehdään kaikki tukitoimet opiskelijoiden hyväksi, jotta heidät kaikki saadaan pidettyä mukana opinnoissa. Perusedellytys työllistymiselle on nykyään aina toisen asteen tutkinnon suorittaminen. Koulutustaso on vahvasti yhteydessä työmahdollisuuksiin, tulotasoon, hyvinvointiin ja terveyteen eli yleisesti siihen, miten ihminen pärjää arjessaan.

Hallitus on sitoutunut korvaamaan toisen asteen oppivelvollisuuden kustannukset täysimääräisesti kunnille ja koulutuksen järjestäjille. Lisäresurssia on luvassa myös opiskelijoiden tukipalveluihin. Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuton toinen aste on ollut jo pitkään tulossa ja siihen on ollut aikaa valmistautua. Onko niin, että ensin leikataan ja sitten liimataan? Mielenkiinnolla jäämme odottamaan, miten tämä maksuttomuus ja tasa-arvoteko toteutuu kuntatalouden kiihtyvässä alamäessä.

Teija Österlund
Vihreät Pori, Satakunnan vihreät naiset pj