Porin seudun vihreät on avoimuuden ja toimivan lähidemokratian puolella. Porin kaupungin johtamisen tulee muuttua entistä avoimempaan suuntaan. On kestämätöntä, jos tärkeitä päätöksiä ei tuoda valtuuston päätettäväksi. Valtuutetuille on annettava mahdollisuus sanoa sanansa asioissa – erityisesti päätöksissä, joilla on hyvin kauaskantoisia seurauksia.

Valmisteluprosessien avoimuuteen pitää myös panostaa. Virallisen kokouksen esityslistalle ei voi tuoda vaikutuksiltaan merkittävää asiaa viime tingassa ylimääräisenä asiana. Tällainen toiminta estää luottamushenkilöitä tutustumasta asioihin etukäteen, keskustelemaan yhdessä tulevista päätöksistä ja muodostamasta kantaa ryhmänä. Yksittäinen henkilö on aina altavastaajana, jos hän ei ole pystynyt käymään asiaa läpi ryhmänsä kanssa.

Hallinnon läpinäkyvyys on asia, jolla palautetaan kuntalaisten usko paikalliseen päätöksentekoon. Kun asiat käsitellään oikeassa järjestyksessä ja kuntalaisia osallistaen, saadaan päätöksille laajempi hyväksyntä, jonka takana entistä useampi voi seisoa.

Pori on hieno, uniikki kaupunki, jonka tulevaisuutta olemme kaikki yhdessä rakentamassa. Tehdään se niin, että kenellekään ei jää mitään hampaankoloon vaan voimme olla yhdessä ylpeitä kaupungistamme ja sen kuntalaisille tarjoamista palveluista.

Jarkko Santala
puheenjohtaja
Porin seudun vihreät