Porin vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen joukkoliikenteen lisäpanostuksiin Porin talousarviossa 2019.

Kaupungin talousarvioon lisätty indeksikorotus joukkoliikenteeseen on Vihreän valtuustoryhmän mielestä merkittävä kehitysaskel Porissa. Joukkoliikenne on pitkään ollut alibudjetoitu ja muun muassa vuosittaisten valtionavustusleikkausten sekä käyttökustannusten hinnannousun vuoksi taloudellinen resurssivaje on jatkuva. Resursoinnin puutteet ovat näkyneet muun muassa liian vähäisenä henkilöstönä. 

Panostus julkiseen liikenteeseen on myös ilmastoteko. Ilmastotavoitteita tukee myös biopolttoaineiden käyttöön siirtyminen. Paremmalla palvelutarjonnalla joukkoliikenteestä tulee kaikille houkuttelevampi liikkumisvaihtoehto. Käyttöasteen nousu vähentää kaupunkiliikenteen päästöjä etenkin, kun talousarvioesityksessä on varattu määräraha linja-autojen biopolttoaineiden käyttöön siirtymiseen.