Porin kaupungin ja lähikuntien on ryhdyttävä konkreettisiin toimenpiteisiin oman ilmastokuormituksensa minimoimiseksi ja asukkaiden hiilijalanjäljen pienentämisen mahdollistamiseksi. Meidän on näytettävä esimerkkiä siinä, että hyvinvointi voidaan turvata kaikille ilman kohtuutonta kuormitusta luonnolle. Samalla voimme synnyttää maakuntaan uutta osaamista ja parantaa sen elinvoimaisuutta.

Fossiilisten polttoaineiden käytöstä on luovuttava kaikissa rakennuksissa. Öljykattiloiden tilalle on ensisijaisesti otettava lämpöpumpputekniikka tehostettuna aurinkoenergialla tai siirryttävä kestävästi tuotettuun kaukolämpöön. Rakennusten energiatehokkuus on tarkistettava ja käytännön ohjeistus päivitettävä tämä huomioiden. Sisäilmasta on kuitenkin huolehdittava ja ilmanvaihto pidettävä päällä ympäri vuorokauden. Poistoilman lämmöntalteenoton tulee olla tehokasta.

Kouluruoassa on siirryttävä kasvisruokapäivästä liharuokapäivään tai pariin-kolmeen viikossa eli käännettävä nykyinen asetelma päälaelleen. Milloin lihaa tarjoillaan, tulee sen olla ensisijaisesti kalaa ja siipikarjaa. Erityisesti naudanlihan käyttö kouluissa tulee minimoida, koska sen hiilijalanjälki on suurin ja hyötysuhde huonoin. Maitotuotteita pitää vaihtaa kasvipohjaisiin ravintosuositukset huomioiden. Ruoassa on suosittava lähellä tuotettuja raaka-aineita, kuitenkin tuotannon tehokkuus huomioiden.

Kaupungin ja kuntien on hankittava sähköllä toimivia kulkuneuvoja aina kun mahdollista. Sähköisten vaihtoehtojen puuttuessa on etsittävä biokaasulla tai bioetanolilla toimivia ratkaisuja. Vasta näiden jälkeen voidaan harkita muita vaihtoehtoja. Turhaa ajoa on vältettävä ja tarpeeton tyhjäkäynti ehdottomasti kiellettävä.

Asukkaita tulee opastaa vähän ilmastoa kuormittaviin ratkaisuihin ja mahdollistaa niihin siirtyminen. Kävely- ja pyöräilyreitteihin tulee panostaa huomattavasti nykyistä enemmän ja parantaa julkisen paikallisliikenteen saavutettavuutta. Junaliikenteen nopeuteen ja tiheyteen on saatava merkittäviä parannuksia. Kaikille julkisille toimipisteille tulee varata sähköautojen latauspaikkoja ja hankkia niihin latauslaitteet. Muillekin oikeasti vähäpäästöisille kulkuneuvoille tulee varata omia paikkoja ja valvoa pysäköintiä paikoilla aktiivisesti.

Ydinkeskustan liepeille on osoitettava parkkipaikkoja niille, jotka joutuvat tulemaan kaupunkiin töihin harvempaan asutuilta alueilta. Näissäkin tulee suosia vähäpäästöisiä ajoneuvoja. Autojen jättäminen keskustan liepeille rauhoittaa ydinkeskustaa ja tekee siitä kaikille mukavan, saasteettomamman paikan liikkua niin jalan, kävellen kuin julkisillakin. Kävelykeskustaa on laajennettava ja autoteiltä otettava tilaa pyöräilijöille, ei kuitenkaan julkista liikennettä haitaten.

Kaupungin ja kuntien tulee parhaansa mukaan edistää alueellaan hiilivapaan teknologian tutkimusta, kehittämistä ja käyttöä, kuten esimerkiksi akkuteknologiaan, tuulivoimaan, kierrätykseen ja jätteiden käsittelyyn liittyvää koulutusta ja yritystoimintaa. Sähköyhtiöiden tulee keskittyä ainoastaan hiilineutraalin energian tuottamiseen ja hankintaan. Kaupungin ja kuntien tulee ostaa ainoastaan sellaista energiaa, jonka tuottamisessa ei synny kasvihuonekaasupäästöjä.

Porin seudun Vihreät ry.