Kaupunginvaltuuston kokous
11. kesäkuuta 2018

Porin kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksessä on monia ilahduttavia lukuja. Tilikauden tulos oli tehtyjen tonttikauppojen ansiosta peräti 15,9 miljoonaa euroa. Verotuloennuste toteutui yli kolme miljoonaa odotettua korkeampana. Budjettikuri piti hyvin ja konsernihallinnon taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin.

Vuonna 2017 merkittävä asia oli kesäkuun alussa voimaan tullut organisaatiouudistus. Uudistuksen lähtökohtana oli suunnitteilla oleva maakuntauudistus ja sen aiheuttamat muutokset toiminnassa. Neljän toimialan mallin ja uusien tekijöiden myötä otettiin askel kohti uutta ja uudenaikaisempaa kaupunkia. Samalla valmistauduttiin siihen, että kaupungin suurin toimiala, perusturva, hoidetaan vastaisuudessa valtakunnallisten ja maakunnallisten linjausten mukaisesti.

Erityisen tarkkailun alla oleva perusturvan toimintakate alitti talousarvion 1,2 miljoonalla. Perusturvan osuus koko kaupungin nettomenoista on yli 66 prosenttia, joten perusturvan budjettikuri määrää pitkälti sitä, miten taloudelliset tavoitteet onnistuvat. Perusturvan osalta tämä on tuottanut useina vuosina haasteita, mutta ei siis menneenä vuotena.

Tiukan talouskurin kääntöpuolella ovat säästötoimenpiteiden seuraukset, jotka aiheuttavat huolta. Esimerkiksi hoitajamitoituksen alentaminen tuo kyllä säästöjä, mutta kuormittaa henkilöstöä.

Talouden tasapainottaminen edellyttää verotulojen kasvua lisääntyvän työllistymisen myötä. Tämän vuoksi on erittäin myönteistä huomata, että Porin työttömyysaste on alentunut.

Porin kaupungin työtä ohjaa kaupunkistrategia, jossa halutaan Poriin työtä, rohkeutta ja elämyksiä. Porin tulisi strategian mukaan olla Työn ja yrittämisen Pori, Lasten ja nuorten Pori, Hyvän elämän Pori sekä Tunnettu Pori. Miten näissä tavoitteissa sitten on onnistuttu?

Sivistystoimiala saavutti pääosin tavoitteensa. Vihreiden valtuustoryhmä pitää äärimmäisen tärkeänä sitä, että Pori lasten ja nuorten kaupunkina ei jää pelkästään strategian korulauseeksi, vaan tavoitteen toteutumista tuetaan myös taloudellisesti tavalla, joka on kohtuullista.

Liikunta- ja nuorisoyksikössä tehtiin kymmenen prosentin säästöt. Toivottavasti se ei tapahtunut kuntalaisten hyvinvoinnin kustannuksella. Toiminnallisten tavoitteiden ja talouskurin järkevä yhteensovittaminen vaativat perusteellista pohdintaa ja tarkoin harkittuja arvovalintoja.

Teknisestä palvelukeskuksesta ympäristö- ja lupapalvelujen toimialalle siirretty joukkoliikenne oli lähtökohtaisesti alimitoitettu talousarviossa, kuten on selvästi ollut tapana jo pitkään. Tällä kertaa alijäämä pystyttiin paikkaamaan ympäristö- ja lupapalvelujen toimialan muista säästöistä, mutta tämä ei ole missään nimessä oikeudenmukainen tai kestävä tilanne ja siihen tulee jatkossa puuttua, jotta pystymme tarjoamaan porilaisille laadukkaat joukkoliikennepalvelut.

Porin kaupungin suuri kysymys ja elinvoiman mitta on saada kaupunki houkuttelevaksi uusille asukkaille. Viime vuoden saavutuksiin voidaan lukea onnistunut ja laajasti huomiota saanut Porin brändi. Pori onkin onnistunut parantamaan imagotekijöiden ja asiakastyytyväisyyden osalta asemiaan. Työtä on kuitenkin vielä paljon edessä.

Taloustutkimus Oy:n teettämä tutkimus Muuttohalukkuus kaupunkeihin 2016 ei imartele Poria. Poria ei pidetä erityisen houkuttelevana kaupunkia ja se jää 37 kaupunkia sisältävässä tutkimuksessa häntäpäähän. Porin mielikuvatekijöissä yli keskitason päästään muun muassa asuinympäristöön liittyvissä asioissa ja Pori koetaan, aivan oikein, lapsiperheille sopivaksi paikaksi asua. Huonot puolet asettavat haastetta meille poliitikoille, me tarvitsemme Poriin lisää työpaikkoja, opiskelumahdollisuuksia ja kulttuuritarjontaa. Sijaintiin emme voi vaikuttaa, mutta sen sijaan liikkuminen Poriin voidaan tehdä paljon helpommaksi.

Vihreiden valtuustoryhmä puoltaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja arvointikertomuksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä päätösehdotuksen mukaan.