Kaarina Ranne, puheenjohtaja, Satakunnan Vihreät ry:

Ehdotan sinulle äänioikeutettu kuntalainen kolmen kohdan vaalilupausta. Yleensähän vaalilupauksia antavat ehdokkaat.

Ensimmäiseksi: Lupaa itsellesi äänestää näissä kuntavaaleissa. Äänestäminen on tärkeää, koska kunnallisvaltuustossa päätetään ihmisten arkiseen ja jokapäiväiseen elämään liittyvistä asioista – sinuakin koskevista asioista. Vain äänestämällä voit vaikuttaa siihen, miten sinua koskevia asioita hoidetaan.

Toiseksi: Valitse ehdokkaasi ennakkoluulottomasti, mutta kuitenkin harkitusti. Käy Ylen ja Helsingin sanomien vaalikoneella testaamassa, kenen ajatukset ja näkemykset menevät lähimmäksi omiasi.

Kolmanneksi: Kunnassasi järjestetään ennen vaaleja lukuisia vaalitilaisuuksia. Osallistu johonkin niistä voidaksesi saada tietoa ehdokkaiden näkemyksistä eri asioihin. Vaalitilaisuudessa voit saada elävän  kuvan ehdokkaista. Voit myös haastaa ehdokkaita ja kysyä sinua askarruttavista asioista. Parhaimmillaan ehdokkaiden kohtaaminen voi olla voimaannuttava kokemus – ja ehkä juuri tällä reissulla löydät ”livenä” sen oikean, sinun ehdokkaasi.

Porissa Vihreillä on ehdolla 53 erinomaista ehdokasta. Ehdokkaiden koulutus- ja työtausta on hyvin monipuolinen. Ikähaitari on laaja, kaksikymppisestä seitsenkymppiseen. 

Kunnat päättävät palveluista, joilla torjutaan syrjäytymistä ja edistetään tasa-arvoa. Kunnan pitää olla paikka, jossa erilaiset ihmiset voivat asua, elää, oppia ja tehdä työtä – kaikki yhtä arvokkaina ja ainutkertaisina ihmisinä.

Me vihreät ehdokkaat olemme sitoutuneet seuraaviin tavoitteisiin:

Vihreät tukevat kaikin tavoin laadukasta koulutusta. Koulutuksen laadun ylläpito koskee kaikkia kouluasteita; peruskoulua, ammatillista ja korkean asteen koulutusta.

Päätöksiä siitä, miten kuntalaisten arvokas lähiluonto varjellaan ja suojellaan, tehdään kuntien valtuustoissa ja lautakunnissa. Tärkeää on, miten luontovirkistyskohteet rakennetaan ja kunnostetaan kunnan omien asukkaiden ja luontomatkailijoiden käyttöön. Tässä työssä me vihreät haluamme olla vaikuttamassa.

Sosiaali- ja terveyspalveluja uudistetaan ihmisten ehdoilla ja vihreillä on tärkeä työ olla puolustamassa sote- uudistuksessa kaikkien kuntalaisten hyvän ja laadukkaan palvelun toteutumista.

Vihreiden tavoitteena on lähentää eri sukupolvia toisiinsa muun muassa siten, että palvelutalojen ikäihmisten ja päiväkotien lasten välistä vuorovaikutusta edistetään. Näissä kohtaamisissa hyödynnetään ikäihmisten osaamista ja elämänkokemusta.

Julkiset tilat kunnassa on saatava esteettömiksi ja helposti saavutettaviksi. On rakennettava paikkoja ja tiloja siten, että niihin voivat tulla näkö- ja kuulovamman omaavat ihmiset, pyörätuolin käyttäjät, rollaattorin ja lastenvaunujen kanssa liikkuvat. Julkisten tilojen rakentamiseen haluamme vaikuttaa siten, että niiden toteutuksessa käytetään ekologisia ja ilmastoystävällisiä ratkaisuja.

Taide on tuotava julkisiin rakennuksiin, palvelukoteihin, sairaaloihin, ja kouluihin jo niiden rakennusvaiheessa siten, että yksi prosentti rakennuskustannuksista käytetään taiteen hankintaan asiakkaina olevien kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tulevissa kuntavaaleissa sinä äänestäjänä määrität, mihin suuntaan kotikuntaa luotsataan. Porin ja Satakunnan Vihreiden ehdokaslistalla on valinnanvaraa.  Me vihreät olemme kanssasi luomassa valoisaa ja inhimillistä tulevaisuutta. Päätös on sinun!


Kirjoittaja on Satakunnan Vihreiden puheenjohtaja ja Porin kaupunginvaltuutettu.