Julkaistu Satakunnan Kansan mielipideosastolla

Ammatillisen koulutuksen historiallinen muutos reformi 2018 leikkaa ammatillisesta koulutuksesta 190 miljoonaa euroa ja siirtää opetuksen painopisteen oppilaitoksista työpaikoille, etä- ja verkossa tapahtuvaan opetukseen oppilaitoksissa tapahtuvan lähiopetuksen sijaan.

Tämän muutoksen ohessa voimme todeta, että nykyinen nuorisotakuu alle 25-vuotiaiden työllistyminen, koulutukseen pääseminen ym. tukitoimet eivät toteudu. Satakunnassa 1785 työtöntä nuorta, vähenevät ammatillisen koulutuksen resurssit eivät ainakaan edesauta nuorisotakuun mahdollistumista.

Poriin on suunnitteilla koko ammatillisen koulutuksen keskittymä ”Amis-kampus” entisen Samk:in tiloihin tiedepuistoon Vähäraumalle. Kaupunki on myöntänyt hankkeelle 32-miljoonan rahoituksen. Puolestaan joissakin kuntayhtymissä ammatillisen koulutuksen tiloja tiivistetään ja ns. turhista neliöistä luovutaan kun opetus keskitetään jo olemassa oleviin tiloihin, näin pyritään säästämään tilojen ylläpidosta esim. lähiopetuksen hyväksi.

Porilaisena kuntavaaliehdokkaana muutamia kysymyksiä ja ajatuksia: Millä keinoin voisimme tukea Nuorisotakuun mahdollistumista entistä paremmin kaupungissamme esim. Pori-lisää korottamallako? Millä keinoin voisimme ehkäistä nuorten syrjäytymistä entistä paremmin? Onko syytä tarkastella ”Amis-kampuksen” neliöitä, käyttöastetta ja rahoittamista uudelleen, kun ammatillisen reformin myötä opetusta siirretään työpaikoille? Voitaisiinko ”Amis-kampukseen” varattua rahoitusta kohdentaa muutoin tukemaan ammatillista koulutusta ja nuorisotakuun myötä nuorten opiskelemaan pääsyn tukemista? Onko Porin kunnallispolitiikassa tällä hetkellä riittävästi asiantuntijuutta nuorten syrjäytymisen, ammatillisen koulutuksen ja työllistymisen uhkien ennakoimiseen?