Julkaistu Satakunnan Kansan mielipideosastolla. 

Kokoomusnuorten ehdotus raitiotien suunnittelun aloittamisesta Porissa ammattikorkeakoulun uuden kampuksen ja yliopistokeskuksen välille on kannatettava ehdotus. Laajennan näkökulmaa kuitenkin heti. WinNovan Porin useiden opetuspisteiden ja kansalaisille suunnattujen palvelupisteiden keskittäminen Vähäraumalle vuonna 2018 on huomioitava joukkoliikennejärjestelyissä.  Yhteiskunnan monien palvelupisteiden harveneminen, väestön ikääntyminen ja tarve vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä vaativat kehittämään yksityisautoilua korvaavaa, houkuttelevaa, hyvin palvelevaa ja turvallista joukkoliikennettä. Tavoitteiden saavuttamiseksi Meri-Porin radan sähköistys ja Porin radan varrella olevat taajamat puoltavat aivan uudenlaista ratkaisua joukkoliikenteen runkoverkoksi. Siinä kulkuneuvona olisi kaksivirtajärjestelmällä varustettu junan ja raitiovaunun yhdistelmä, duoraitiovaunu (duo=kaksi).  

Duoraitiovaunusta on vuosien kokemus Saksan Karlsruhen seudulta, jossa on otettu käytöstä poistettuja rataosia takaisin käyttöön ja duovaunu yhdistää maaseudun kaupunkikeskuksiin. Duovaunu poikkeaa paikallisjunasta siinä, että se on junaa kapeampi ja ketterämpi. Sillä voidaan liikennöidä katuliikenteen raitiotieverkossa. Tavanomaisesta raitiovaunusta se poikkeaa siinä, että huippunopeus on korkeampi ja rakenteeltaan täyttää junien turvallisuusvaatimukset. Raitiotien ohella sillä voi siis liikennöidä myös sähköistetyillä rataosilla. Aikataulut on synkronoitu paikallisbussien aikatauluihin ja vaihdot tapahtuvat raidepysäkeillä. Pysäkeillä on autopysäköinti, jolloin tarve autoilla rataverkon varrella oleviin taajamiin vähenee. Taajamien pysäköintialueet saadaan tällöin tuottavampaan käyttöön kuin autojen säilyttämiseen. Kaupunkikeskustat tulevat eläviksi. Raidepysäkkien ympäristöt ovat haluttuja paikkoja asumiseen ja yritystoimintaan.   

Uusien raitioteiden rakentamisen on moitittu olevan vanhanaikaista ja vaihtoehdoksi on mainittu sähköbussit. Sähkö voimanlähteenä on kuitenkin vain yksi raitiovaunun etu. Sen sijaan suuri kuljetuskapasiteetti, kestävyys, mukavuus ja taajamien tiivistäminen eivät ole bussiliikenteen tarjoamia etuja. Raitiotien liittyminen osaksi rakennettua ympäristöä, raideverkon toimintaperiaate ja käyttö on lähempänä hissin ominaisuuksia kuin bussin ominaisuuksia.

Raideliikenteen toimintaedellytykset rakentamisen ja liikennöintitiheyden suhteen ovat suoraan sidoksissa yhdyskuntasuunnitteluun. Siksi liikenteen aloittaminen on enemmän kiinni siitä, millaisen elinympäristön haluamme kuin, mikä on nykyinen taloudellinen tilanne. Mainittakoon, että arkiliikuntaa ohjaavalla yhdyskuntarakenteella on vaikutusta kansansairauksiin, joiden yleistymisestä ovat huolestuneita niin talous- kuin terveysasiantuntijatkin.

Tampereen valtuusto päätti pari viikkoa sitten aloittaa raitiotien rakentamisen. Kaikki v. 1970 tai sen jälkeen syntyneet valtuutetut kannattivat asiaa, mutta omasta ikäluokastani vain kolmannes. Asian käsittelyn yhteydessä varmistui, että raideliikenne on alueen vetovoimaa lisäävä tekijä niin nuorten kuin yritystenkin näkökulmasta.

Sakari Aalto
Ulvila