Porin Vihreiden valtuustoryhmä

TIEDOTE

8.2.14

Porin Vihreiden valtuustoryhmän kannanotto Porin kaupunginjohtajan asemasta

Porin Vihreiden valtuustoryhmä irtisanoutuu kabinettipolitiikasta eikä hyväksy tapaa, jolla Porin kaupunginjohtajan Aino-Maija Luukkosen asemaan on puututtu.

Hyvä hallinnointitapa ja johtajuus on sitä, mitä erityisesti nyt, taloudellisten resurssien niukkuutta jaettaessa edellytetään paitsi johtavilta virkamiehiltä myös puolueilta ja luottamushenkilöiltä.

Jo kuluvan valtuustokauden alussa laadittu valtuustosopimus edellyttää kaupungin talouden pitkän tähtäimen tervehdyttämistä. Säästötalkoisiin ja menojen leikkauksista päättämään on kutsuttu kaikki poliittiset puolueet. Päätökset eivät ole puolueille helppoja eikä myöskään virkamiestyö näitä supistuksia sisältäviä esityksiä valmisteltaessa. Nyt, jos koska edellytetään rakentavaa yhteistyötä virkamiesjohdon ja poliittisten päättäjien kesken.

Viime vuoden lopulla kaupunginvaltuusto hyväksyi Pori-strategian, jossa peräänkuulutetaan oikeaa asennetta ja kaupungin positiivista imagoa. Kielteisen julkisuuden kautta ei vahvisteta Porin kaupungin imagoa ja vetovoimaisuutta. Ongelmista tulee keskustella avoimesti asianosaisten kanssa ja pyrkiä sitä kautta rakentaviin ratkaisuihin. Nyt jo toistamiseen esiin tullut kaupunginjohtajan syrjäyttämisyritys ei vastaa sitä toimintatapaa, jota Porin Vihreiden valtuustoryhmä kannattaa ja emme halua osallistua vastaavaan toimintaan nyt emmekä tulevaisuudessa.