Valtuustoaloite (09.09.2013):

Sisäilmaongelmat ovat yksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Kosteus- ja homevaurioita on myös todettu Porin kaupungin omistamissa ja vuokraamissa kiinteistöissä. Eräinä esimerkkeinä ongelmasta ovat kaupungin omistama Kaarisillan koulun kiinteistö Pormestarinluodossa ja kaupungin vuokraama Herralahden päiväkoti.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on antanut laajaan perehtymiseen pohjaavan mietinnön rakennusten kosteus- ja homeongelmista (tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2013 vp).

 

Hallitusohjelman ( 22.6.2011)mukaan kosteus- ja hometalkoita jatketaan ja turvataan niiden osaamisen siirtäminen koulutukseen ja rakennusalan toimijoille. Nyt valtiovalta on myöntänyt lisämäärärahan kosteus- ja homeongelmien korjaamiseen, josta määrärahasta kunnat voivat hakea rahoitusta.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta edellyttää, että päiväkotien, koulujen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten kunnostamiseksi tulee laatia pitkän tähtäimen suunnitelma.

Mikäli korjauksia ei tehdä, rakennusten kunnossapidon ja oikea-aikaisten korjausten laiminlyönnin seurauksena korjausvelan määrä kasvaa kohtuuttomaksi. Tärkeää on myös ko. kiinteistöissä työskentelevien ja asiakkaina olevien lasten vanhempien saada tietää, mitä ongelmien suhteen on tehty ja mitä on tarkoitus tehdä. Tätä edellyttää muun muassa hyvä hallinnointitapa, joka on kaupunkistrategiassa tärkeä tavoite.

Edellytämme valtuustoaloitteen pohjalta vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Jatketaanko Porin kaupungissa kosteus- ja hometalkoita, jotka on joissakin kohteissa keskeytetty riittämättömän budjetoinnin johdosta?

  • Missä vaiheessa on tarkastusvaliokunnan edellyttämä pitkän tähtäimen suunnittelu?

  • Onko Porin kaupunki anonut ongelmien poistamiseen tarkoitettua määrärahaa?

  • Miten vuoden 2014 talousarviossa linjataan Porin kaupungin kiinteistöissä esiintyvien home- , kosteus- ja sisäilmaongelmien haittojen poistaminen?

  • Mitä tehdään kaupungin vuokraamille kiinteistöille, joissa ko. ongelmia esiintyy?