VALTUUSTOALOITE (31.5.2010):
Vihreiden ja vasemmistoliiton valtuustoryhmät päättivät yhdessä tehdä aloitteen, matalan kynnyksen terveysneuvontapisteen perustamisesta sekä päihdepalveluiden henkilöstön määrän tarkistamisesta.

 

Porissa huumeiden käyttö on vuosien ajan ollut yleisempää kuin Suomessa keskimäärin ja yleisempää kuin Suomen suurimmissa kaupungeissa keskimäärin.

 

Ilmoitukset huumeiden käyttörikoksista, huumausainerikoksista ja törkeistä huumausainerikoksista ovat Satakunnassa kasvaneet selvästi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Erityisen voimakkaasti ovat kasvaneet käyttörikokset.

 

V. 2009 Satakunnan alueella myytiin apteekeista n. 22 000 ruisku-neula-pakkausta. Tästä myynnistä 44 % tapahtui Porin alueen apteekeissa. Piikkiaineiden käyttäjien on ostettava puhtaat ruisku-neulapakkaukset apteekista, koska Satakunnassa ei ole toimivia ruiskuneulavaihtopisteitä. Tällaisia pisteitä toimii lähimpänä Turussa ja Tampereella. Riskinä on käytettyjen ruiskujen ja neulojen käyttö, mikä lisää tartuntatautien vaaraa. Porissa ei onneksi ole vielä nähty pääkaupunkiseudun kaltaista hiv-epidemiaa piikkiaineiden käyttäjillä, mutta C-hepatiittiepidemia meillä jo on. Riski hiv-epidemian synnylle on todellinen. Pääkaupunkiseudulla se saatiin kuriin tavoittavalla matalan kynnyksen neuvontapisteillä. Lisäksi Porissa tavataan jatkuvasti maastoon jätettyjä käytettyjä ruiskuja ja neuloja.

 

Alkoholijuomia myydään asukasta kohti 100 %:n alkoholina Porissa selvästi koko maata enemmän. Porissa viimeisten 4-5 vuoden aikana päihdeperusteisesti myönnettyjen eläkkeiden määrä on kasvanut. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettujen potilaiden määrä / 1000 asukasta on Porissa koko maata suurempi. Väkivaltarikosten määrä on Porissa paljon keskimääräistä korkeampi ja näissä päihteet ovat usein mukana.

 

Silti Porissa päihdepalvelujen kustannukset olivat suurista kaupungeista toiseksi pienimmät. Nämä asiat eivät ole oikeissa suhteissa keskenään.

 

Porin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin valtuuksin esitämme siksi, että

  1. Poriin perustetaan huumeiden käyttäjien matalan kynnyksen neuvontapiste. Siellä vaihdettaisiin käytetyt ruiskut ja neulat uusiin, annettaisiin terveysneuvontaa ja kondomeja, otetaan hiv-testejä, annetaan B-hepatiittirokotuksia ja ohjataan katkaisuhoidon piiriin. Pisteen on toimittava neutraalissa paikassa, jossa kävijän ei tarvitse pelätä joutuvansa viranomaistarkkailun alaiseksi. Tällaisen toimintamallin kustannushyödyttävyys on voitu osoittaa seurantatutkimuksissa monissa kaupungeissa sekä Suomessa että ulkomailla.
  2. Porin tulevan päihde- ja mielenterveyssuunnitelman yhteydessä on panostettava erityisesti päihdeyksikön henkilökunnan riittävyyteen huomioiden kasvava huumeiden käyttäjien määrä, vieroitushoidon tarve sekä matalan kynnyksen neuvontapisteen henkilökuntatarve.