Ponsiestys 152/Porin kaupungin toimenpiteet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi

mia_f_uusi.jpgPontena esitän, että ilmasto-ohjelman toimeenpanosuunnitelmaa valmisteleva työryhmä  tuottaisi jatkovalmistelussa konkreettisen, riittävän yksityiskohtaisen toteussuunnitelman, mihin Porin kaupunki jatkossa voi sitoutua ja näin saada suunnitellut toimenpiteet käytäntöön.

Samalla selvitetään Porin kaupungin tahtotila ja todellinen valmius toimenpiteisiin: uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön osuuden lisäys kiinteistöissä, joilla on kasvatuksellista (koulut, päiväkodit) tai imagollista (matkailukohteet, kaupungintalo jne.) merkitystä, energianeuvojan tehtäväkuva uuden ympäristöviraston suunnittelussa sekä seudullisena toimijana,  ilmasto-ohjelman täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet yhdessä hallintokuntien kanssa.

 

Mia Fagerlund, kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)