(Satakunnan Kansa, Mia Fagerlundin mielipidekirjoitus 16.8.2008)

mia_f_uusi.jpgNimimerkki kuntaliitoskannattaja Noormarkusta (SK 10.8.) epäilee Vihreiden haluja Porin yliopistokeskuksen kehittämiseen. Yliopistokeskuksen rahoituksen osalta voin todeta, että kuluvalla valtuustokaudella osallistuessani kaupunginhallitustyöskentelyyn olen poikkeuksetta ollut Porin yliopistokeskuksen toimintaa edistävien rahoituspäätösten kannalla.

Porin yliopistokeskus on erinomaisen tärkeä Porin sekä koko maakunnan tulevaisuuden kannalta. Yliopistokeskuksen ohella tarvitaan laadukasta perus- ja toisen asteen opetusta sekä monipuolisia  opiskelumahdollisuuksia omassa maakunnassamme.

On selvää, että Porin kaupunki ei yksin pysty huolehtimaan yliopistokeskuksen rahoituksesta, vaan valtiota ja muita toimijoita tarvitaan mukaan. Porin päätöksentekijöiden yksiselitteinen kanta on, että Porin yliopistokeskuksen opetusministeriön rahoitusosuutta on nostettava. Yliopistokeskuksen pysyvä perusrahoitus on turvattava yliopiston pitkäjänteisen kehittämisen ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Lisäksi lakiin tarvitaan maininta yliopistokeskuksista, minkä olen myös tuonut esiin tavatessani hallituksen vihreitä ministereitä Tuija Braxia sekä Tarja Cronbergia. Porin ja koko maakunnan asioiden eteenpäin viemiseksi tarvitaan kaikkia kontakteja, sekä virallisia että epävirallisia yhteyksiä.

Mia Fagerlund
erikoislääkäri, kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)