(Kannanotto 12.6.2008)

anne_liinamaa.jpg Porin seudun vihreät ry esittää huolensa lapsiperheiden eriarvoistumisesta. Lapsiperheiden tulojen kehitys on jäänyt jälkeen muista yhteiskuntaryhmistä ja pienituloisten lapsiperheiden lukumäärä on kasvanut. Köyhyysriski on suurin niissä perheissä, joissa lapset ovat pieniä ja perheissä, joissa lapsia on enemmän kuin kolme. Kaikkein yleisimmin toimeentulo-ongelmat koettelevat yksinhuoltajaperheitä.

Porin seudun vihreät ry kannattaa hallituksen esittämää päivähoitomaksujen uudistusta. Uudistus ottaa huomioon todellisen perhekoon ja alentaa monilapsisten perheiden, yksinhuoltajaperheiden ja parisuhteessa elävien pientuloisten perheiden päivähoitomaksuja. Päivähoitomaksut alenevat 48:lla prosentilla lapsista, 12 %:lla säilyvät ennallaan ja 40 % nousevat. (Lähde: Sosiaali-ja terveysministeriö.)

Porin seudun vihreät ry korostaa perheiden mahdollisuutta valita itse lastensa hoitomuoto. Tämän vuoksi lasten kotihoitoa tulee tukea kuten kunnallista lastenhoitoa. Lasten kotihoidontuen kuntalisä tulee säilyttää porilaisten lapsiperheiden etuutena.

Lisätietoa:
Porin seudun vihreät ry, Tapio Meri, pj GSM 044-0455970
Anne Liinamaa, sosiaalilautakunnan jäsen (vihr.) GSM 050-3462412