Porin kaupunginhallituksen jäsen Mia Fagerlund (vihr.),  kaupunginhallituksen  puheenjohtaja Mikko Elo, kaupunginjohtaja  Aino-Maija Luukkonen ja vastaava työllisyyssihteeri Juha Laine  luovuttivat  22.8.07 esityksen Porin työllistämishankkeesta  työministeri Tarja Cronbergille Helsingissä.

Kaupunginhallitus on päättänyt esittää työministeriölle kokeiluhankkeen käynnistämistä Porissa vuoden  2008 alusta alkaen. Hankkeen tarkoituksena on arvioida kaikkien vähintään 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden porilaisten työnhakijoiden palvelutarve sekä etsiä työllistymistä edistäviä aktiivivaihtoehtoja.

Esitys otettiin työministeriössä hyvin vastaan. Ennen kuin kokeiluhanke voidaan toteuttaa,työministeriö vaatii Porin kaupungilta valmistelevia lisäselvityksiä.

– Jatkoneuvottelut käydään Porissa yhdessä paikallisten työvoimaviranomaisten, kaupungin johdon sekä työministeriön kanssa yhteistyössä. Hanketta kehitetään edelleen ja seuraavaksi mietitään osapuolten vastuunjako sekä hankkeen määrälliset ja laadulliset tavoitteet, kaupunginhallituksen jäsen Mia Fagerlund kertoo.

Kaupungin johto, paikalliset työvoimapalvelujen edustajat sekä työministeriön edustajat tapaavat asian tiimoilta Porissa lähitulevaisuudessa.