Haluan muistuttaa meitä kaikkia vihreitä politiikan toimijoita köyhyyden poistamisen vaikeudesta. Vihreiltä hallitusneuvottelijoiltamme on suuri saavutus, kun hallitusohjelmaan on saatu eri syistä johtuvan toimeentuloturvan vähimmäismäärän nostaminen työmarkkinatuen suuruiseksi jollakin aikataululla. Tällöin eri elämäntilanteissa olevat tulevat alarajalla tasa-arvoisiksi keskenään.

Ennen kuin alamme juhlia köyhien poistumista keskuudestamme, tulee kuitenkin huomata, että nämä lisäeurot eivät jää kaikkein köyhimpien taskuun. Lisääntyvät tulot huomioidaan kunnan hakemuksesta myöntämää toimeentulotukea laskettaessa tuloksi, joten asiakas ei saa yhtään enempää käyttöönsä rahaa, mutta kuntien toimeentulotukimenot laskevat heidän osaltaan. Kaikki yksin asuvat, työmarkkinatukea ainoana tulonaan saavat ovat käytännössä oikeutettuja saamaan toimeentulotukea Kelan korvausten jälkeisiin asumis- ja sairauskuluihinsa, mutta aina laskelmaan huomioidaan saadut tulot. Nämä ihmiset ovat vuodesta toiseen samassa jamassa, jos työllistämis- tai muut toimenpiteet eivät heidän tulotilannettaan merkittävästi kohenna.
Tämän vuoksi esim. joidenkin kuntien maksama lastenhoidon tuen kuntalisä on erikseen mainittu kunnan toimeentulotuki-ohjeistuksessa ei-huomioitavaksi tuloksi, jotta se jäisi lasta kotona hoitavan tuloksi eikä vain menisi kunnan taskusta toiseen.
Sellaiset taloudet saavat lisäyksen omaan käyttöönsä, joissa ollaan juuri ja juuri toimeentulotukirajan yläpuolella, mutta he eivät ole kaikkein vähätuloisimpia.
Vihreiden perustulomalli on siis edelleen se, mihin meidän kannattaa perehtyä ja vaatia sen mukaisia toimia sosiaaliturvamme remontointiin. Sitä markkinoimalla voimme saada laajempia ja täysin uusia kannattajaryhmiä kiinnostumaan vihreiden poliittisesta sanomasta.

 

Marika Nirhamo
vihreä sosiaalityöntekijä
Pori