25. – 26.3.2006 järjestetyn ilmasto Road Shown pääpuhujana ollut kansanedustaja Oras Tynkkynen muistutti, että ilmastonmuutos on suuren uhan lisäksi myös mahdollisuus: ”Tynkkynen näkee ilmastonsuojelutoimenpiteet myös mahdollisuutena rakentaa kestävää hyvinvointia. 100 megawatin tuulipuisto synnyttäisi 1000 henkilötyövuotta, terawatti bioenergiaa puolestaan 300 henkilötyövuotta.

 

Tiedote

Kansanedustaja Oras Tynkkynen Satakunnassa ilmastokiertueella: ”Ilmastonmuutos paitsi valtava uhka, myös mittava mahdollisuus”

Yhteensä noin 60 henkilöä Raumalla, Porissa ja Kankaanpäässä oli viikonloppuna kuuntelemassa Vihreän liiton Satakunnan piirin ja vihreiden paikallisyhdistysten järjestämää ilmastoaiheista luentosarjaa. Pääpuhujana toimi vihreiden ilmasto- ja energiapolitiikasta vastaava kansanedustaja Oras Tynkkynen.

Tynkkynen muistutti, että ilmastonmuutos on käynnissä tässä ja nyt, johtaen 150 000 ihmisen kuolemaan vuosittain. Osoituksena ilmastonmuutoksesta Tynkkynen mainitsi mm. Siperian ikiroudan sulamisen, Antarktiksen jäämassojen nopean pienenemisen sekä hirmumyrskyjen kaksinkertaistuneen keston ja tuhovoiman. Vuosi 2005 oli lämpimin vuosi pohjoisella pallonpuoliskolla tuhanteen vuoteen.

Tynkkynen korosti energiankäytön tehostamisen ja kotimaisten, uusiutuvien energianlähteiden mahdollisuuksia. Esimerkiksi metsähakkeessa, tuulivoimassa, jäteperäisessä biokaasussa ja lämpöpumpuissa on yhteen laskettuna valtava potentiaali. Tynkkynen näkee ilmastonsuojelutoimenpiteet myös mahdollisuutena rakentaa kestävää hyvinvointia. 100 megawatin tuulipuisto synnyttäisi 1000 henkilötyövuotta, terawatti bioenergiaa puolestaan 300 henkilötyövuotta. Uusioenergiaan panostamalla parannettaisiin myös Suomen huoltovarmuutta ja pienennettäisiin riippuvuutta tuontienergiasta. Lisäksi uusioenergiapanostukset toisivat elinvoimaa maaseudulle ja muuttotappioalueille.

Hallituksen energiapolitiikka sai sapiskaa, koska monet hallituksen päätökset päinvastoin lisäävät päästöjä. Uusiutuvien energiamuotojen tukia on leikattu, pientalojen energiatuki on pois rivi- ja kerrostalojen energiatuesta ja teollisuuden sähköveron poistoa ei ole valtion budjetissa kompensoitu muilla tulonlähteillä. Myös joukkoliikenteen määrärahat on leikattu alhaisimmilleen 20 vuoteen.

Ilmastonsuojelutalkoisiin Tynkkynen kaipasi hallituksen ja yritysten ohella myös yksityishenkilöitä ja kotitalouksia. Jokainen voi hänen mukaansa vaikuttaa mm. vaihtamalla lihasvoimaan, välttämällä lentämistä, laittamalla jätteet kiertoon, käyttämällä säästeliäästi sähköä ja lämmitystä sekä suosimalla uusioenergiaa.

Lisätietoa: Vihreä ilmasto- ja energiaohjelma